En anderledes vinklub med et formål der overstiger alle andre vinklubber i såvel kvalitet som pris m.m.
Vinklubbens grundlæggelse beror på initiativ af Frode Munksgaard og Ole Rasmussen, der begge er valgt til permanente A-medlemmer med ret til det meste.

Sæt dig grundigt ind i vedtægterne..

§ 1:
Derudover kan andre – der har interesse i god vin til hentselv priser – og i øvrigt ikke interesserer sig for vinklubbens arbejde, være medlem. De kaldes B-medlemmer uden rettigheder. Efter et års uafbrudt medlemskab, erhverves ret til betegnelsen ”Æresmedlem”.

 

§ 1,1:
Der er sat maksimumloft for hvor mange B-medlemmer, der kan være i vinklubben. Loftet bestemmes suverænt af alle A-medlemmer, der også tager stilling til evt. dispensation af loftet og eksklusioner af medlemmer. Dog må en udvidelse aldrig blive større end gennemsnittet af den vinkvalitet, der måles i forhold til den aktuelle pris pr. flaske pr. sæson.

 

§1,2:
Når medlemsloftet er nået, kan der optages C-medlemmer på venteliste. C-medlemmerne betaler dobbelt kontingent, men har ingen købsrettigheder.

§2:
Le Club d`Importations formål er at købe fantastisk god vin til medlemmerne uden fordyrende mellemled, og i en kvalitet, der sikrer medlemmerne et sundt og humørfuldt liv et langt stykke hen ad vejen. Svarer vinkvaliteten ikke til det enkelte B-medlems forventning, er man automatisk ekskluderet.

§3:
Generalagenten og hovedeksportør for vinklubben er Mr. Anders du Boisen – Château de Fleurie, Frankrig. Denne status har Mr. Boisen indtil vinklubben finder en billigere agent.

§4:
Kun medlemmer, der kan betale kontingent og bestiller minimum det antal flasker, der kan være i et bagagerum pr. ordre, kan komme i betragtning (jvf. paragraf 11). Der er indført et maksimum loft for B-medlemmer. Maksimumloftet vil altid være det antal flasker, som producenten garanterer Le Club d`Importation før høst, delt med antal B-medlemmer, i forhold til forrige års indkøb – dog gives dispensation for opdaterede køb efter høst indenfor de seneste 12 måneder – med mindre andet er aftalt bilateralt med et af vinklubbens A-medlemmer.

§5:
Der kan ikke vedtages noget som helst, som ikke frastøder alvor.

§6:
Klubben vil – når det viser sig nødvendigt – foretage vinsmagninger med kompetente folk. Dog vil der aldrig blive foretaget vinsmagninger under højtider og i feriemånederne maj, juni, august og september i ulige år. Vinsmagningerne vil – såfremt klubbens økonomi tillader det – blive foretaget med sponsorstøtte fra B-medlemmerne – dog skal kontingentet altid betales ved sådanne arrangementer.

§7:
Denne paragraf er reserveret til uforudsete hændelser.

§8:
En gang årligt, eller mindst hvert 8. år, afholdes medlemsmøde, hvor alle A-medlemmer vil fortælle om året der gik og om det kommende ti-år. Medlemsmødet holdes enten et sted i Danmark eller et andet sted i udlandet incl. Sjælland.

§8,1:
Fravælges ovennævnte to muligheder indkaldes til skriftlig medlemsmøde, hvor modtageren betaler portoen.

§9:
Det er ikke tilladt b-medlemmerne at komme med forslag, der på nogen måde sætter vinklubbens vine i miskredit, eller foreslå andre vine, der påstås bedre eller blot på samme niveau. De findes ikke.

§10:
Kun foreningens A- og B-medlemmer med æresmedlem status, kan foreslå andre importmuligheder.

§11:
Alle B-medlemmer er forpligtet til at aftage det bestilte antal fl. – har man ikke købt i en periode på 5 år, slettes man af medlemslisten. Mundtlige tilsagn i enhver forbindelse og situation er ligeledes bindende. Opstår der diskussion om en bestilling ekskluderes B-medlemmet øjeblikkeligt.

Le Club d`Importations motto:

“Kvalitetsvin til danske ganer – meget billigere end du aner”

Le Club d`Importation giver en substantiel – uden at stratificere det enkelte medlem – automation i vinens mange præskriptive udtryk uden ominøs skær.