En anderledes vinklub med et formål der overstiger alle andre vinklubber i såvel kvalitet som pris m.m.
Vinklubbens grundlæggelse beror på initiativ af Frode Munksgaard og Ole Rasmussen, der begge er valgt til permanente A-medlemmer med ret til det meste.

Sæt dig grundigt ind i vedtægterne..

§ 1:
Derudover kan andre – der har interesse i god vin til hentselv priser – og i øvrigt ikke interesserer sig for vinklubbens arbejde, være medlem. De kaldes B-medlemmer uden rettigheder. Efter et års uafbrudt medlemskab, erhverves ret til betegnelsen ”Æresmedlem”.

 

§ 1,1:
Der er sat maksimumloft for hvor mange B-medlemmer, der kan være i vinklubben. Loftet bestemmes suverænt af alle A-medlemmer, der også tager stilling til evt. dispensation af loftet og eksklusioner af medlemmer. Dog må en udvidelse aldrig blive større end gennemsnittet af den vinkvalitet, der måles i forhold til den aktuelle pris pr. flaske pr. sæson.

 

§1,2:
Når medlemsloftet er nået, kan der optages C-medlemmer på venteliste. C-medlemmerne betaler dobbelt kontingent, men har ingen købsrettigheder.

§2:
Le Club d`Importations formål er at købe fantastisk god vin til medlemmerne uden fordyrende mellemled, og i en kvalitet, der sikrer medlemmerne et sundt og humørfuldt liv et langt stykke hen ad vejen. Svarer vinkvaliteten ikke til det enkelte B-medlems forventning, er man automatisk ekskluderet.

§3:
Generalagenten og hovedeksportør for vinklubben er Mr. Anders du Boisen – Château de Fleurie, Frankrig. Denne status har Mr. Boisen indtil vinklubben finder en billigere agent.

§4:
Kun medlemmer, der kan betale kontingent og bestiller minimum det antal flasker, der kan være i et bagagerum pr. ordre, kan komme i betragtning. Der er indført et maksimum loft for B-medlemmer. Maksimumloftet vil altid være det antal flasker, som producenten garanterer Le Club d`Importation før høst, delt med antal B-medlemmer, i forhold til forrige års indkøb – dog gives dispensation for opdaterede køb efter høst indenfor de seneste 12 måneder – med mindre andet er aftalt bilateralt med et af vinklubbens A-medlemmer.

§5:
Der kan ikke vedtages noget som helst, som ikke frastøder alvor.

§6:
Klubben vil – når det viser sig nødvendigt – foretage vinsmagninger med kompetente folk. Dog vil der aldrig blive foretaget vinsmagninger under højtider og i feriemånederne maj, juni, august og september i ulige år. Vinsmagningerne vil – såfremt klubbens økonomi tillader det – blive foretaget med sponsorstøtte fra B-medlemmerne – dog skal kontingentet altid betales ved sådanne arrangementer.

§7:
For at blive B-medlem skal man årligt indbetale 100,oo kr. pr. medlem (ægtepar 250,oo kr.) til dækning af uforudsete udgifter, telefon, porto, kuverter, papir, kuglepenne, rykkerbreve, benzin, diesel, ekskursioner, prøvespisninger, teaterbesøg samt andre uvæsentlige udgifter incl. dansk og tysk moms. Beløbet opkræves normalt sammen med årets første leverance eller kort efter.

§8:
En gang årligt afholdes medlemsmøde, hvor alle A-medlemmer vil fortælle om året der gik og om det kommende ti-år. Medlemsmødet holdes enten et sted i Danmark eller et andet sted i udlandet incl. Sjælland.

§8,1:
Fravælges ovennævnte to muligheder indkaldes til skriftlig medlemsmøde, hvor modtageren betaler portoen.

§9:
Det er ikke tilladt b-medlemmerne at komme med forslag, der på nogen måde sætter vinklubbens vine i miskredit, eller foreslå andre vine, der påstås bedre eller blot på samme niveau. De findes ikke.

§10:
Kun foreningens A- og B-medlemmer med æresmedlem status, kan foreslå andre importmuligheder.

§11:
Alle B-medlemmer er forpligtet til at aftage det bestilte antal fl. – dog minimum 96 flasker i løbet af én indkøbs sæson. Mundtlige tilsagn i enhver forbindelse og situation er ligeledes bindende. Opstår der diskussion om en bestilling ekskluderes B-medlemmet øjeblikkeligt.

Le Club d`Importations motto:

“Kvalitetsvin til danske ganer – meget billigere end du aner”

Le Club d`Importation giver en substantiel – uden at stratificere det enkelte medlem – automation i vinens mange præskriptive udtryk uden ominøs skær.